Το KouShiKan dojo διοργανώνει εθνικό σεμινάριο με τον sensei Μάκη Ποτήρη (4th dan Aikikai)
στις 23 Απριλίου 2017. Ώρες :12:00-14:00.
Πειραιάς, Φωκιδος 9-11